Henrik Grove har deltaget på uddannelsen som Good Karma Officer. Han er tidligere HR-chef i IKEA og nu HR- og administrationschef i IT-virksomheden House of Code. Jeg har taget en snak med ham om at tage teori og tanker med ind i hverdagens virkelighed.

Bestem selv over din arbejdsdag. Hvornår du møder på arbejde. Hvornår du går hjem. Spille FIFA med kollegerne? Ja, gør endelig det.
Lyder det som drømmejobbet, så er det måske hos House of Code, du skal søge hen. For her er det virkelighed, men absolut ikke en kultur, der er kommet af sig selv, fortæller Henrik Grove, der er HR- og administrationschef i virksomheden.

Medarbejderne er med Henrik Groves ord ’røvforkælede’, og det er sagt med et smil og en erkendelse af, at den frie arbejdsstil er nødvendig for at styrke glæden ved at gå på arbejde og dermed sikre en stærk rekruttering.

En af vores værdier er: Have fun! Vi skal selvfølgelig nå vores mål og vores deadlines, men vi skal have det sjovt, mens vi er her, og hvis jeg ikke lever værdierne, så gør de andre det ikke. Der er jeg som leder nødt til at sætte mig ned og fx spille FIFA i arbejdstiden med kollegerne, forklarer Henrik Grove, der har en lang fortid i detailbranchen. Og det er sammenholdt med vilkårene dér, at ordet ’røvforkælet’ kommer på banen:

Lange og skæve arbejdstider er et vilkår i den branche. Men her, i IT-branchen, har medarbejderne så meget frihed og medbestemmelse, at jeg nogle gange tænker, de ville have godt af at have prøvet det andet. Men det er bare en nødvendighed for at sikre et godt arbejdsmiljø og dermed en stærk rekruttering.

Hvad fik du ud af din deltagelse på GKO?
Det gode ved at være på GKO-uddannelsen var at blive revet ud af sin virkelige verden og komme på træning. Ja, jeg kalder det træning, for det er jo en træning i at blive bedre inden for et felt, fortæller Henrik Grove og fortsætter:

Det har blandt andet givet mig mulighed for at reflektere over noget viden og teori, jeg allerede har og finde ud af, hvordan jeg får det omsat i praksis. Helt konkret har jeg brugt det til at blive endnu bedre til at give den daglige og positive feedback, forklarer Henrik Grove, der med egne ord er blevet bevidst om, at ’hvis han vil have andre til at gøre noget, skal han selv gå forrest’.

Min tanke var først at træne vores to ejere til at gøre det, fordi alle kigger på dem, uanset hvordan vi vender og drejer det. Men rådet på uddannelsen var at gøre det selv. Hvorfor skal det være de andre. Som Pia sagde: ’Jeg ser dig og synes, du er fantastisk, så hvorfor ikke bare gøre det selv?’ Og det er rigtigt, for så smitter det jo af på andre. Og det kan jeg se, det gør.

Hvordan bruger du det i hverdagen?
Helt konkret gør jeg det, at jeg engang om dagen spotter en adfærd, som jeg synes er god og henvender mig til vedkommende og giver positiv feedback på den adfærd.  Og det samme, hvis jeg spotter en adfærd, som ikke er god, så giver jeg feedback med det samme.

Jeg kan mærke, at så snart, der bliver givet en god feedback eller udvist en god adfærd, så smitter det. Når jeg fx roser eller giver en svær feedback, og jeg kan se, at det dagen efter kommer tilbage mig – så er det positivt.

Faktisk synes jeg, det er værre, hvis kollegerne ikke tør sige deres ærlige mening. Når vi i stedet skaber en kultur, hvor konstruktiv feedback er en naturlig del af hverdagen, så kommer folk også ud af busken. Det handler ikke om at brokke sig, for det respekterer jeg ikke. God karma handler også om at være løsnings orienteret.

Hvordan mener du, vi kan lede adfærd og kultur i en retning, vi ønsker os?
Det kan vi ved selv at udvise den adfærd, vi ønsker, at vores kultur skal afspejle og ved at designe vores verden, så det bliver let at udvise den adfærd. Hvis du fx ønsker, at dine medarbejdere skal stå mere op og bevæge sig, så hjælper det i hvert fald ikke, hvis ikke de har et hæve/sænke bord.

Kunne du finde på at få uddannet flere GKO’er i House of Code?
Vi er en lille virksomhed, men det kunne jeg godt. Jeg skal bare overveje, hvem det skal være. Og jeg er splittet. Kort og godt ved jeg ikke, om det er nødvendigt i så lille en organisation som vores. For hvis det, jeg kommer med, er stærkt nok, så uddanner og driver jeg adfærden helt automatisk. Samtidig skal jeg løbende præge ledelsen til at leve vores værdier, for så smitter det positivt hele vejen ned i organisationen.

Med en certificering kan du selv uddanne medarbejdere som GKO’er ekx. Ved onboarding med fokus og afsæt i virksomhedens værdier og kultur. Ville det være relevant for jer?
Det ville helt sikkert være relevant for mig, og jeg tænker også, at andre virksomheder, især ’de store’ med fordel kunne gøre brug af en GKO ’train the trainer’.

Vil du anbefale Good Karma Officer uddannelsen til andre virksomheder?
Ja, det vil jeg helt sikkert. Jeg synes, at hvis du som deltager forstår at omsætte teorien til en direkte handling og får tiden til at arbejde med den på kurset, så kan det blive et stærkt værktøj.