Tiden er nu

En god arbejdsplads skabes af mennesker

Kerneydelse Psykisk arbejdsmiljø

Vores Formål

[Vi forsyner Danmark med godt arbejdsmiljø – dette er en ambition, for nogle en vision – vi kalder det Vores Formål]

Det gør vi ved at forsyne dig som medarbejder med læring & inspiration 24/7 – 365 om året, gennem blended learning hvor vi specifikt tilbyder dig en platform, med e-learning og korte tilstedeværelseskurser. Vi har ganske enkelt fokus på de styrker og udfordringer, vi alle oplever i vores arbejdsmiljø, når mennesker mødes, og skal arbejde sammen.
Vi tager emnerne helt ned i harehøjde og folder hverdagens arbejdsliv ud.

Vores erfaring har vi samlet fra en lang karriere indenfor HR feltet hvor arbejdsmiljø,  udvikling og sammenspillet, mellem mennesker, har været i fokus for at skabe succesfulde arbejdspladser.  

Vores kerneydelser ligger indenfor HR og det psykiske arbejdsmiljø, med afsæt i socialpsykologien hvor relationer og social kapital hører til. 

Fælles for vores kunder er at de alle ønsker et godt eller endnu bedre arbejdsmiljø med fokus på læring om relationer og kommunikation og det skal ikke være kompliceret, men praksisnært og nemt at tilgå. 

Der er er ingen tvivl om at det er en fælles vindersag både for medarbejder og arbejdsgiver, når vi som mennesker, kan arbejde sammen, på en arbejdsplads.

Relationernes styrke afgør effektiviteten i løsningen af opgaver i et team.

Vi skal være dygtige til skabe relationer til hinanden, så vi kan styrke tilliden og skabe et godt samarbejde. Det giver øget trivsel, øget effektivitet og indtjening.

Vi gør det enkelt

Alle kan være med på tværs af brancher. Vi gør det helt enkelt. Vores kunder er forskellige, både i størrelse og typer af brancher, men fælles for dem alle er, at de kan se at samarbejde og relationer styrker forholdet positivt mellem kollegaer og ikke mindst øger indtjeningen. Det kan vi godt lide, helt enkelt.

Giver det mening for dig? Så læs videre. Vi har nemlig gjort det enkelt for dig. Vi har taget alt det svære, og gjort det enkelt. Alle kan være med hvis der er interesse for at udvikle sig og bidrage til et endnu bedre til at samarbejde, .

Vi anerkender både de faglige, personlige og i særdeleshed de sociale kompetencer på en arbejdsplads.

Værdier der udføres

Værdier skal udføres i handlinger ellers er de jo værdiløse.
Keep it simple.

Let’s ACE it.
A
ware – Caring – Empathic.

Vores ACE værdier er nemme at huske i en travl hverdag på jobbet. 
Endnu vigtigere er det at udføre dem og derfor bliver det ikke bare en smart måde,
at skrive at vi har værdier på. Det bliver til handlinger som vi udfører i praksis.
Så enkelt er det.

Hvordan udfører vi så værdierne i virkeligheden?
Aware – Når vi taler med dig så vil du opleve at vi allerede er Aware eller opmærksomme.
Du vil opleve værdien komme til udtryk gennem vores kommunikation.
Vi vil gerne lære dig at kende. Det betyder bl.a. at vi er gode til at lytte og stille spørgsmål.
Vi er opmærksomme og bevidste om at være tilstede her og nu, i mødet med dig.

Caring – Værdien Caring for os er et udtryk for at være medmenneskelig og ansvarsbevidst i måden, vi møder andre mennesker på. Det er en værdi vi oplever i et nærvær overfor vores kursister og generelt i mødet med mennesker. Det er ligeså et stærkt budskab til både dig, og ikke mindst os selv, for til stadighed at minde hinanden om, hvor vigtigt det er at tage ansvar for vores helt basale kommunikation, både den verbale, og i den grad også den non-verbale. Hvorfor er det vigtigt? Fordi vores adfærd smitter omgående. Det vil sige vores måde at være på overfor andre mennesker, efterlader et indtryk hos den enkelte, der igen smitter den næste, og den næste igen. Vores måde at være på over for hinanden, uanset om det er på en arbejdsplads eller hvor vi er, efterlader et mentalt fodspor hos den du møder på din vej. Vi skal tage ansvar for vores kommunikation og måden vi møder andre mennesker på.

Empathic eller empatisk – det betyder generelt vores måde at kunne leve os ind i andre menneskers situation og følelser. Her hos os er vi hele tiden bevidste om at bruge vores empati, for vi kan slet ikke lade være. Vi kan sikkert hurtigt blive enige om at vi konstant interagerer med andre mennesker. Det sætter derfor også krav til hvordan vi gør det.
Vi kan sikkert hurtigt blive enige om at nogle er dygtigere til det end andre.
Vi tror på at jo dygtigere vi alle er til at anvende vores emptai, desto bedre resultater,
vil vi opnå sammen.
En øget empati mellem mennesker, giver øjeblikkeligt resultat, når det eksempelvis handler om forbedret samarbejde, styrket relationer, højere effektivitet og øget trivsel. Empatien har vi brug for som værktøj, uanset om vi er ledere eller medarbejdere, vi er alle kolleger.