Good Karma Officer

En kursusvirksomhed med fokus på at skabe det bedste arbejdsmiljø 

Tiden er nu

En god arbejdsplads skabes af mennesker

Kerneydelse Social Kompetence

Vores formål

Vores formål er at bidrage til at skabe de bedste arbejdsmiljøer i virksomheder.
Det gør vi ved at tilbyde læring gennem korte praksisnære kurser hvor vi specifikt arbejder med den sociale kompetence med fokus på relationer, adfærd, kultur og kommunikation.


Den sociale kompetence er bl.a. evnen til at samarbejde og skabe gode relationer.
Der er ingen tvivl om at det er en fælles vindersag både for medarbejder og arbejdsgiver at investere i arbejdsmiljøet. 


Relationernes styrke afgør effektiviteten i løsningen af opgaver i et team.
Social kompetence er guld værd for både medarbejdere og virksomhed.
Vi skal være dygtige til skabe relationer til hinanden, så vi kan styrke tilliden til hinanden og skabe et godt samarbejde. Det giver øget trivsel, øget effektivitet og indtjening.

 

“Et godt arbejdsmiljø er skabt af mennesker
            – det er et dårligt arbejdsmiljø også”.

                                                                                                       

 

Vi gør det enkelt

Alle kan være med på tværs af brancher. Vi gør det helt enkelt. Vores kunder er forskellige, både i størrelse og typer af brancher, men fælles for dem alle er, at de kan se at samarbejde og relationer styrker forholdet positivt mellem kollegaer og ikke mindst øger indtjeningen. Det kan vi godt lide, helt enkelt.

Giver det mening for dig? Så læs videre. Vi har nemlig gjort det enkelt for dig. Vi har taget alt det svære, og gjort det enkelt, i en samlet Good Karma Officer rolle til dig. Alle kan være med hvis der er interesse for et endnu bedre arbejdsmiljø, med styrket fokus på de sociale kompetencer. Hvor både øget effektivitet, trivsel og medarbejderfastholdelse blot er nogle af nøgleordene for at sende en kollega afsted på kurset.

Kommer i flere fra samme virksomhed, så er der selvfølgelig rabat til jer.

Vi anerkender både de faglige, personlige og i særdeleshed de sociale kompetencer, på en arbejdsplads. Vi har netop specialiseret os i den sociale kompetence fordi effekten er stor med en forholdsvis lille indsats. 

Værdier der udføres

Værdier skal udføres i handlinger ellers er de jo værdiløse. GKO values.
Let’s ACE it together.

Awareness Creativity Empowerment.
Vores værdier er nemme og huske og lette at udføre i hverdagen. Derfor bliver det ikke bare en smart måde, at skrive at vi har værdier.
Det bliver til handlinger som vi udfører i praksis. Så enkelt er det.

Når vi skriver Awareness, er det fordi vi er opmærksomme på dig som menneske.
Det er vi før, under og efter dit møde med Good Karma Officer.
Det sker eksempelvis i din onboarding til kurserne, hvor du modtager individuelt materiale og bliver spurgt om forskellige ting. Vi vil gerne lære dig at kende.
Vi er opmærksomme og bevidste om, at være tilstede her og nu, i mødet med dig.

Værdien kreativitet, kommer til udtryk eksempelvis i udarbejdelsen af vores kurser.
I måden at tilrettelægge og planlægge detaljerne. Ikke mindst valg af vores kursuslokaler. Vi kan tænke nye løsninger ind fordi kreativiteten gør os nysgerrige, medgørlige og omstillingsparate. Vi stiller spørgsmål til det bestående og lytter aktivt til feedback for hele tiden at bevæge os fremad i bestræbelsen på at efterleve vores mission om at bidrage til at skabe de bedste arbejdsmiljøer ude i virksomhederne gennem vores kurser med fokus på
social kompetence.

Empowerment værdien kommer til sin ret i netop sin handling omkring processen gennem kurset, med dig som hovedperson og hvor vi sætter dig i stand til at udfolde din rolle som GKO, Good Karma Officer, igennem en stærk social kompetence.

Vores opstandelse som virksomhed, kommer fra et dybt ønske og erfaring i at give mennesker på arbejdspladserne mulighed for at arbejde mere professionelt med tillid og relationerne til hinanden, så vi sammen kan skabe bedre løsninger, og ikke mindst løse opgaver mere effektivt. Stærke relationer skaber resultater, også når det gælder øget trivsel og øget indtjening.

MØD TEAMET

PIA KODAL TASIOR

PIA KODAL TASIOR

GKO & Founder

pta@goodkarmaofficer.dk

ULLA ASBJØRN-DAMSTED

ULLA ASBJØRN-DAMSTED

GKO Coordinator

uad@goodkarmaofficer.dk

Jonathan Jakobsen

Jonathan Jakobsen

GKO Intern

jj@goodkarmaofficer.dk