Når du starter job i en ny virksomhed har du ofte kort tid til at tilpasse dig kulturen. Mange gange oplever talentfulde medarbejdere, at de snubler i virksomhedens kultur, på vejen til at løse kerneopgaven og i deres iver for at levere resultater.
Vi glemmer at læse organisationens kulturelle “teblade” forinden opstart.

Kan vi prøve at komme lidt tættere på virkeligheden inden opstart?
Som kandidat til et job kan du hjælpe dig selv godt på vej.
Her er tre vigtige områder du kan ta’ med som inspiration, på din videre rejse.

Samarbejde: Prøv at spørge ind til hvilken forhold der kendetegner kulturen, for at opbygge samarbejdet i virksomheden? Har samarbejdet en stor værdi for løsningen af opgaven og beslutningsprocessen? Hvordan opbygges relationer? Er det kendetegnet for face to face møder? Eller forgår det mere gennem e-mail, video, intranet? (Spørg gerne dem der arbejder der, allerede i dit jobinterview) hvis du allerede er landet i din tidlige onboarding; Så prøv at observer og spørg hvor og hvordan dine kolleger får fikset opgaverne og truffet beslutningerne. Mødes de? sker det hele online? Eller i et uformelt møde på gangen? Etc.

Kommunikation: er det gennem formaliserede kanaler der bliver kommunikeret? Eks. møder der er sat i stand forinden? Og hvor folk møder velforberedt? Eller sker det mere spontant og uforberedt? Eller måske kommer chefen forbi og spørger om du lige har tid 2 sek. Altid få et godt indblik i hvad der forventes. Det er også godt at spørge forskellige kolleger. Nogle steder er der bygget et meget formaliseret hierarki op hvis du Eks. skal tale med din chef og andre steder en flad organisationsstruktur hvor du hurtigt kan tjekke ind og spørge. En god idé er også at kigge på hvordan information bliver præsenteret. Er der en formel tilgang til møder med en skabelon der skal bruges eller kan medarbejdere frit diskutere, debattere eller engagere sig, uden at blive “dømt”?
Læg mærke til eller spørg ind til hvordan emner til møder bliver diskuteret versus “afkrydset”.

Forandringer: hvordan arbejdes der med forandringer. Hvilke forandringer har virksomheden været igennem ? Hvem har ledet forandringen og hvordan har det været ledet? Nogle steder ansætter man typisk en leder, der kan stå i spidsen, for at skabe forandringen…“Shake things up” for at udfordre status quo. Men mange gange sker det at de fejler. fordi de ikke har læst i virksomhedens kulturelle teblade. At læse et teblad, er ofte en sætning jeg har brugt, når jeg taler om kultur og som for mig betyder, at afkode de skjulte symbolikker, der nogle gange er helt eller delvist skjult eller camoufleret, i den pågældende kulturs regler, normer, værdier og relationer. Basalt set handler en god facilitering af forandring, om at skabe en tryghed for hvordan vi kommer igennem forandringen og hvad forandringen skal give den enkelte.
For at komme det et svar nærmere inden din opstart eller i din onboarding – kan du spørge hvordan de arbejder med relationerne i virksomheden. Hvordan arbejder ledelsen med relationer? Arbejder de overhovedet med relationer? Mange ledere misser eller overser relationen til nøglepersoner i organisationen, der er i høj grad er top-influencers og i den grad har en smittende effekt på resten af teamet. Det er vigtigt at vide hvad og hvordan og med hvem man kan udfordre det bestående i en organisation hvis man ønsker forandringer. Det kan du teste af ved at hive fat i nogle få kolleger og her lufte din ide til en ønsket forandring. Hvis du står og er på vej i jobsamtalen, så be’ om at få lov til at spørge 2-3 forskellige medarbejdere, omkring deres oplevelse af forandringer og varetagelsen af dette.

Det vigtigste for mig at præcisere her, er at huske hinanden på, når vi starter i en ny virksomhed, at vores tidligere resultater ikke giver os mulighed for at arbejde udenfor kulturen, i en ny virksomhed.
De fleste arbejdspladser ansætter folk på deres tidligere resultater, men vores fremtidige succes, bliver bestemt af vores indflydelse i det nye miljø og afhængigt af hvor godt du forstår og arbejder inden for den nye kultur.
Hvor godt eller hvor meget ønsker du at forstå og interagere med kulturen på din arbejdsplads?
Det er op til dig.
Dog kan jeg med garanti sige at hvis vi ikke passer ind i kulturen, så bliver vi som oftest enten opsagt eller også rejser vi videre til næste job, med håbet om at lykkes dér.
Håbet er naturligvis godt at ha’ men viden er bedre.

Pia Kodal Tasior
Tidligere HR Chef, nu GKO.
pta@goodkarmaofficer.dk